Kancelaria Adwokacka Małgorzata Dzwonecka

 

BLOG

Co w prawie piszczy?
Bądź na bieżąco - zmiany przepisów, przydatne wskazówki i ważne informacje.

Czwartek, Styczeń 12, 2017, 10:46

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 10 stycznia uznał, że odmowa zwolnienia muzułmańskich uczennic z koedukacyjnych lekcji pływania nie naruszyła prawa do wolności wyznania ich rodziców.

Kliknij tytuł aby przeczytać cały wpis albo przeczytaj na profilu FB:

Szwajcaria - koedukacyjne pływanie nie narusza wolności wyznania. 

 

Skargę do Trybunału wniosło dwóch obywateli Szwajcarii pochodzenia tureckiego, wyznawców islamu. Z powodów wyznaniowych skarżący sprzeciwiali się udziałowi ich córek - które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzewania - w obowiązkowych lekcjach pływania w szkole. Władze szkolne nie zgodziły się na zwolnienie uczennic z lekcji, rodzice jednak uparcie zabraniali im uczestnictwa w zajęciach pływania. W efekcie skarżący zostali ukarani grzywną za naruszenie obowiązków rodzicielskich.

Trybunał przyznał wprawdzie, iż art. 9 Konwencji i prawo do uzewnętrzniania swego wyznania znalazło zastosowanie w sprawie skarżących i zostało ono ograniczone, lecz było to ograniczenie proporcjonalne i realizujące uprawniony cel (to jest cel ochrony uczniów zagranicznego pochodzenia przed wszelkimi formami szkolnego wykluczenia).

Trybunał wskazał przede wszystkim, iż szkoła odgrywa szczególną rolę w procesie integracji społecznej, zwłaszcza w przypadku dzieci pochodzących zza granicy. Prawu rodziców do wcielania w życie ich światopoglądu i wartości religijnych należy w tym miejscu przeciwstawić interes ich dzieci w odebraniu pełnego wykształcenia, które jednoznacznie ułatwi ich społeczną integrację w zgodzie z miejscowymi regułami i zwyczajami nowej ojczyzny. Interes córek skarżących w omawianej sprawie obejmuje nie tylko bezsprzeczną wartość w postaci nabycia umiejętności pływania, lecz także, a nawet przede wszystkim, udziału w zajęciach z innymi uczniami, na równi z innymi uczniami, bez rozróżnienia związanego z ich pochodzeniem bądź przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi ich rodziców. Władze państwowe mogą w uprawniony sposób przyznać pierwszeństwo wskazanym względom i uznać je za nadrzędne w stosunku do życzenia rodziców, którzy uznają dany model edukacji (lub jego konkretne elementy) za sprzeczne z ich przekonaniami.

Trybunał wskazał także, iż władze szkolne wykazały się w sprawie skarżących dużą elastycznością proponując na przykład, by ich córki brały udział w lekcjach pływania w burkini (czyli w stroju kąpielowym zaprojektowanym specjalnie dla praktykujących muzułmanek). Skarżący nie chcieli jednak pójść w tej mierze na żaden kompromis. Trybunał zważył również na kwestie proceduralne i uznał, że istota żądania skarżących została należycie rozpatrzona przez władze krajowe, z zastrzeżeniem wszelkich gwarancji proceduralnych i standardów konwencyjnych.

W konkluzji Trybunał podkreślił, iż przyznając pierwszeństwo interesom dzieci w realizacji pełnego programu nauczania, co sprzyja powodzeniu ich integracji ze szwajcarskim społeczeństwem, przed prywatnym interesem skarżących w postaci uzyskania zwolnienia ich córek z lekcji pływania ze względów religijnych, szwajcarskie organy władzy nie przekroczyły przysługującego im marginesu uznania. W omawianej sprawie obowiązkowa edukacja była nadrzędna względem przekonań światopoglądowych rodziców. Nie miało tym samym miejsca naruszenie art. 9 Konwencji.

Osmanoglu i Kocabaş przeciwko Szwajcarii - wyrok ETPC z dnia 10 stycznia 2017 r., skarga nr 29086/12.
Cyt. za: Katarzyna Warecka, LEX.pl
Foto: Pixabay

Czytaj inne wpisy - Blog

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe

Aktualności także na profilu FB:

Copyright ©2016 Kancelaria Adwokacka Małgorzata Dzwonecka, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 2226