Kancelaria Adwokacka Małgorzata Dzwonecka

 

BLOG

Co w prawie piszczy?
Bądź na bieżąco - zmiany przepisów, przydatne wskazówki i ważne informacje.

Wtorek, Maj 9, 2017, 17:47

Według nowych zasad, wystarczy zalegać z alimentami za 3 miesiące, by czyn taki stanowił przestępstwo.

Tym samym znika ogólna klauzula "uporczywego" uchylania się od łożenia na uprawnionego, która sprawiała wiele problemów praktycznych.

 

Dotychczas kodeks karny zawierał ogólną formułę, że "kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

 

Dochodziło do sytuacji kuriozalnych - gdy zobowiązany lub zobowiązana płacąc choćby złotówkę miesięcznie, nie był pociągany do odpowiedzialności karnej - bo nie działał "uporczywie". Nadto, trzeba było wykazać, że następowało narażenie na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Nowy przepis przewiduje, że kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kara dwóch lat pozbawienia wolności grozi zaś sprawcy, który w ten sposób naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości argumentowało, że obiektywne kryterium określania zaległości alimentacyjnych - w odróżnieniu od obecnego zapisu o "uporczywym" uchylaniu się od płacenia alimentów - zwiększy skuteczność prawa.

Zgodnie ze zmianą, dłużnicy alimentacyjni będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości - nie będzie podlegał karze sprawca, jeśli "nie później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty".

Wydaje się zatem, że tym razem - dobra zmiana.

Ustawę Prezydent podpisał 6 maja, wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.


Źródła:
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1193_u.htm
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,597,osiem-ustaw-podpisem-prezydenta-rp.html
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1762329,Skuteczniejsze-egzekwowanie-alimentow-Prezydent-podpisal-nowelizacje-kodeksu-karnego
Foto: Pixabay


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe

Aktualności także na profilu FB:

Copyright ©2016 Kancelaria Adwokacka Małgorzata Dzwonecka, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 2232